• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Klachten & geschillen

Direct nadat Olievoordeelshop.nl zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren.

Heeft u onverhoopt een klacht over onze producten of onze dienstverlening, dan kunt u deze telefonisch of per e-mail (info@olievoordeelshop.nl) aan ons melden. Van de ontvangst van uw klacht per mail ontvangt u van ons per omgaande een ontvangstbevestiging. Na ontvangst van uw melding, kunt u van ons binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie verwachten.

Wij zullen onze uiterste best doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Bent u desondanks niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. of via www.thuiswinkel.org. 

Wij verzoeken om klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te melden. De klant dient Olievoordeelshop.nl in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake.

Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de webshop opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek.

Retouren

Voor alle geleverde zaken geldt een proefperiode van 30 dagen. De proefperiode houdt in dat de klant het recht heeft binnen 30 dagen de geleverde zaken door Olievoordeelshop.nl retour te laten nemen, mits deze zijn aangemeld bij Olievoordeelshop.nl. De retour te nemen zaken dienen in originele verpakking, in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Na goedkeuring van Olievoordeelshop.nl over de staat van die zaken, zullen de op die zaken betrekking hebbende reeds betaalde facturen exclusief verzendkosten worden gecrediteerd. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van Olievoordeelshop.nl niet toegestaan.

In het geval geleverde zaken door Olievoordeelshop.nl worden teruggenomen, worden deze in beginsel door Olievoordeelshop.nl kosteloos opgehaald vanaf de plaats waar de zaken zijn afgeleverd of op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland in overleg met Olievoordeelshop.nl.