• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Klachten & geschillen

Direct nadat Olievoordeelshop.nl zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren.

Indien u een klacht heeft over onze producten of dienstverlening, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie van ons.
Indien u als zakelijke klant niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ter bemiddeling voorleggen aan Thuiswinkel (via www.thuiswinkel.org)."

Wij zullen onze uiterste best doen uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Bent u als desondanks niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u als consument deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl) of via de geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Als zakelijke klant kunt u zich wenden naar www.thuiswinkel.org.

Wij verzoeken om klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te melden. De klant dient Olievoordeelshop.nl in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake.

Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de webshop opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek.